Markarbete bäst Täby

Vilken typ av markarbete?

Ett markarbete kan innebära flera olika sorters arbeten, detta eftersom det är ett brett begrepp som omfattar flera olika typer av arbetsuppgifter. Det som samtliga olika varianter har gemensamt är dock det faktum att det handlar om arbeten där man förbereder mark inför någon typ av bygge. Det kan till exempel röra sig om byggen av olika sorters bostäder, garage, friggebodar, attefallshus eller höghus. Dock kan den exakta typen av markarbete alltså variera mycket från fall till fall samtidigt som det ofta också krävs flera olika sorters arbeten av detta slag.

Ett exempel på en typ av markarbete som är vanligt förekommande är schaktning. Det går ut på att man formar den mark där byggprojektet ska äga rum, vanligtvis genom att jämna ut den så att man får en plan yta att gjuta grunden på.

Ett annat exempel är dränering. Det går ut på att man gräver diken vars uppgift är att leda bort vatten och fukt från den plats där byggnaden i fråga är tänkt att stå. Syftet med detta är att förhindra vatten- och fuktskador från att uppstå när bygget väl är på plats.

Vi anlägger grunder

Som tidigare nämnt är syftet med markarbeten på många sätt och vis att förbereda den aktuella marken inför anläggning av grunder. En grund är namnet för den del av en byggnad som utgör dess bärande underlag. Det är med andra ord den del som står på och har direktkontakt med den aktuella markytan. Just detta är något som vi kan hjälpa dig med att anlägga!

feature-img

Olika typer av grunder

Det finns också flera olika sorters grunder. En av de vanligaste här i Sverige är betongplatta på mark, men det är också vanligt förekommande med krypgrunder, plintgrunder och källargrunder.

Få en kostnadsfri offert

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Drag To Verify